Kliknutím na tlačítko "Přijmout" souhlasíte s ukládáním souborů cookie do vašeho zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy používání webu a pomoci při našich marketingových aktivitách. Další informace naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

Historie zámku

Zámek Old Yard v Rychvaldu je původně renesanční a pochází z 16. století. Za vlády knížete Václava III. byl Rychvald součástí Těšínského knížectví, které bylo v tomto období silně zadlužené vinou špatného hospodaření spoluvládce Bedřicha Kazimíra a kníže tak musel část panství prodat. V této části se nacházel i Rychvald. Kupcem se tehdy stal Burian Barský z Baště. Jeho syn Bernard si Rychvald o rok později zvolil za své sídlo a nechal zde v letech 1575–1577 vystavět rozlehlý patrový zámek. Rod Barských držel Rychvald až do roku 1630 a poté panství vlastnily další těšínské rody.
Historická fotografie zámku

18. století

V polovině 18. století Gašínové prodali z důvodů špatné finanční situace Rychvald baronu Janu Václavu Mönnichovi. Ten měl pouze jedinou dceru Annu Marii Teklu, které odkázal veškeré své jmění. Anna Maria se v roce 1791 provdala za hraběte Jana Josefa Lariše ze Lhoty, kterému přinesla své zděděné jmění jako věno.

19. století

Jan Josef a Anna Marie Tekla měli syna Heindricha (Jindřicha) a ten měl s Henriettou von Haugwitz syna Eugena (Evžena) Larisch-Mönnich, který se svojí dcerou Franziskou von Larisch-Mönnich ve 2. polovině 19. století postupně účelně přestavovali zámek. Navíc díky snaze Eugena byla v roce 1869 zřízena před zámkem železniční zastávka Košicko-bohumínské dráhy Reichwaldau Schloβ (Rychvald-zámek). Franziska poté Rychvald přinesla jako věno svému manželovi knížeti Ernstovi Rüdigerovi von Starhemberg.

20. století

V letech 1903–1945 byl zámek spolu s panstvím v držení Starhembergů. Posledním šlechtickým majitelem zámku a panství byl syn Ernsta Rüdigera a Franzisky Georg Adam von Starhemberg se svou ženou Annou Agnes, na zámku se jim také v roce 1936 narodila dcera Friederike (Friderika). Po roce 1945 Starhembergové odešli do Rakouska.
Historická fotografie zámku
Historická fotografie zámku
Po roce 1945 zámek získala v rámci vyvlastňování Správa národního majetku, která ho v roce 1950 předala JZD Rychvald, které nechalo z honosného zámku udělat skladiště, byty a hospodářství pro své potřeby.
V letech 1962–1989 patřil zámek firmě OKD, závod Rekultivace. Zámek během této doby silně chátral a měl narušenou statiku.
Historická fotografie zámkuHistorická fotografie zámkuHistorická fotografie zámku
Po Sametové revoluci zámek navštívili Starhembergové, ale z jejich plánů na obnovu nakonec sešlo. Zámek byl v 90. letech 20. století postupně předáván různým osobám, které ho ale nechávaly většinou chátrat.
Fotografie zámku před rekonstrukcíFotografie zámku před rekonstrukcí
Fotografie zámku před rekonstrukcí

21. století

Až od roku 2005 probíhá oprava zámku na jejímž konci by měl zámek sloužit jako místo pro ubytování, rekreaci a možnost svateb. V současnosti je chráněn jako kulturní památka České republiky. Postupem času byl pak zámek přestavován, opravován a zvelebován.
Fotografie zámku před rekonstrukcíFotografie zámku při rekonstrukci