Klikając przycisk "Akceptuj", wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookie na Twoim urządzeniu w celu poprawy nawigacji na stronie, analizy użytkowania strony i pomocy w naszych działaniach marketingowych. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

HISTORIA ZAMKU

Zamek Old Yard w Rychwałdzie jest pierwotnierenesansowy i pochodzi z XVI wieku. Za panowania księcia Wacława III Rychwałd był częściąKsięstwa Cieszyńskiego, które w tym okresie było mocno zadłużone z powodu złegozarządzania współrządzącego Bedřicha Casimira przez co książę musiał sprzedaćczęść majątku. W tej części znajdował się również Rychwałd. Nabywcą był BurianBarský z Bašt'. Jego syn Bernard już rok później wybrał Rychwałd na swojąsiedzibę, a w latach 1575-1577 wybudował tu pokaźny dwupiętrowy zamek. RodzinaBarskich była w posiadaniu Rychwałdu do 1630 roku, a następnie majątek należałdo innych cieszyńskich rodzin.
Historická fotografie zámku

XVIII wiek

W połowie XVIII wieku Gašínowie z powodu złejsytuacji finansowej sprzedali Rychwałd baronowi Janowi Václavowi Mönnichowi.Miał tylko jedną córkę, Annę Marię Teklę, której zapisał cały swój majątek.Anna Maria w 1791 roku wyszła za mąż za hrabiego Jana Josefa Lariša z Lhoty,któremu wniosła w posagu swój odziedziczony majątek.

XIX wiek

Jan Josef i Anna Marie Tekla mieli synaHeindricha, a on z Henriettą von Haugwitz miał syna Eugena Larisch-Mönnicha,który wraz z córką Franziską von Larisch-Mönnich w drugiej połowie XIX wieku stopniowo odbudowywał zamek. Ponadtodzięki staraniom Eugena w 1869 roku przed zamkiem powstała stacja kolejowakolei košicko-bohumuńskiej Reichwaldau Schloβ (Rychvald-zamek). Franziskawniosła następnie Rychwałd jako posag swojemu mężowi, księciu Ernstowi Rüdigerowi von Starhemberg.

XX wiek

Od 1903 do 1945 roku zamek i dwór był wposiadaniu rodziny Starhemberg. Ostatnim arystokratycznym właścicielem zamku imajątku był Ernst Rüdiger, syn Franziski Georg Adam von Starhemberg i jego żonaAnna Agnes. W 1936 roku na zamku urodziła się ich córka Friederike. Po 1945roku Starhembergowie wyjechali do Austrii.
Historická fotografie zámku
Historická fotografie zámku
Po 1945 roku zamek w ramach wywłaszczeniaprzejęła Państwowa Administracja Majątkowa, która w 1950 roku przekazała go JZDRychwałd, który przekształcił okazały zamek w magazyn, mieszkania igospodarstwo rolne na własne potrzeby.
W latach 1962-1989 zamek należał do firmy OKD,Zakładu Rekultywacji. W tym czasie zamek popadł w poważną ruinę, a jegostatyka została uszkodzona.
Historická fotografie zámkuHistorická fotografie zámkuHistorická fotografie zámku
Po aksamitnej rewolucji zamek odwiedziliStarhembergowie, ale ich plany renowacji zostały ostatecznie porzucone. Wlatach 90-tych zamek był stopniowo przekazywany różnym osobom, które wwiększości pozostawiały go w stanie rozkładu.
Fotografie zámku před rekonstrukcíFotografie zámku před rekonstrukcí
Fotografie zámku před rekonstrukcí

XXI wiek

Od 2005 roku trwa remont zamku, po zakończeniuktórego powinien służyć jako miejsce noclegowe, rekreacyjne oraz jako miejsceorganizacji wesel. Obecnie jest chroniony jako zabytek kultury RepublikiCzeskiej. Z czasem zamek był przebudowywany, remontowany i upiększany.
Fotografie zámku před rekonstrukcíFotografie zámku při rekonstrukci